Kliendiekraan VFD-LD240
Kliendiekraan  VFD-LD240
97 €
Argox PT-60
Argox PT-60
550 €
Vöötkoodilugeja MP 2800
Vöötkoodilugeja MP 2800
50 €
Vöötkoodilugeja Symbol LS 2208
Vöötkoodilugeja Symbol LS 2208
90 €
Home Sinu asukoht: Avaleht Rahasahtlid Rahasahtel SK-500
Rahasahtel Flip Top RS-232/Ethernet üleminek
Rahasahtel SK-500

Rahasahtel SK-500

Hind: 70 €
  • Mõõtmed — 480(L) х 275(S) х 120(K) mm;
  • 6 rahasalved, 8 mündisalved;
  • 3 asendiga lukk;
  • ühendus printeriga 12/24V.